Pravno obvestilo

Pobuda Pripelji srečo v službo, ki jo organizirata Slovenska kolesarska mreža in Urbanistični inštitut Republike Slovenije poteka od 14. maja do 8. junija 2018. Nagradna igra v okviru pobude poteka preko spletne strani www.pripeljisrecovsluzbo.si.

Varstvo osebnih podatkov

Urbanistični inštitut Republike Slovenije kot organizator akcije se zavezuje, da bo posredovane podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). Vsi posredovani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in za namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Poleg vpisanih podatkov se ob obisku naše spletne strani avtomatsko zabeležijo naslednji podatki: ime ponudnika internet storitev in IP naslov, preko katerega dostopate do interneta, datum in ura obiska, spletne strani, na katere dostopate, medtem ko ste na tej spletni strani, in internetni naslov spletne strani, s katere ste prišli neposredno na našo stran. Ti podatki se zbirajo z namenom izboljšanja spletnih strani, analiziranja trendov in administriranja.

Pri obravnavi posredno in neposredno posredovanih podatkov nas obvezuje Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov.
Odgovornost

GDPR

Osebni podatki, ki so zahtevani med registracijo, so potrebni za izvedbo akcije in podeljevanje nagrad ter obveščanje udeležencev o ključnih dogodkih in aktivnostih akcije. Organizatorja Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Slovenska kolesarska mreža se obvezujeta, da bosta skrbno varovala podatke uporabnikov ter jih uporabljala izključno za namen, za katerega so bili posredovani.

Organizatorja bosta podatke, pridobljene od udeležencev akcije pridobivala, hranil in drugače obdeloval še za pripravo anonimnih statističnih analiz (skupno število udeležencev, povprečno število prevoženih kilometrov ipd.). Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov so izključno pošiljanje informacij udeležencem o akciji Pripelji srečo v službo in analiza udeležbe z namenom izboljševanja in nadgrajevanja akcije v prihodnje.

Udeleženec v postopku registracije posreduje osnovne osebne podatke. Udeleženec zagotovi, da so ti podatki resnični. Potrjuje tudi, da je bil pred izpolnjevanjem obrazcev ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih je dal na voljo upravljavcu ob vnosu. Uporabnik ob vnosu podatkov v obrazce podaja osebno privolitev, da lahko ponudnik obdeluje osebne podatke.

Vsa gesla se v bazi shranjujejo v kriptirani obliki. Od obiskovalca do spletne strani je vzpostavljena varna šifrirana SSL povezava.

Organizatorja se obvezujeta, da podatkov ne bosta posredoval tretjim osebam, razen kolikor je to v skladu z veljavno zakonodajo. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

Organizatorja bosta pridobljene podatke varovala ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Organizatorja se zavezujeta, da bosta zbrane podatke hranila le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika (na e-naslov info@pripeljisrecovsluzbo.si) se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

Uporabniki imajo kadarkoli pravico zahtevati spremembo oziroma izbris svojih osebnih podatkov preko e-naslov info@pripeljisrecovsluzbo.si. Podatki bodo izbrisani v najkrajšem možnem času. V kolikor bo to med trajanjem akcije, bo s tem izbrisan tudi njihov uporabniški račun.

Osebne podatke med trajanjem akcije hranimo v računalniški obliki na strežniku podjetja Lampret.net, po zaključku akcije pa na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije. Kontaktna oseba pooblaščene za varstvo osebnih podatkov je Luka Mladenovič, e-naslov: luka.mladenovic@uirs.si.

Zloraba podatkov

Zavezujemo se, da bomo varovali vaše osebne podatke v skladu z GPDR. V kolikor bi prišlo do zlorabe podatkov, vas bomo o tem obvestili na vaš e-poštni naslov v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 72 urah od ugotovitve zlorabe.

Odgovornost

Spletna stran je postavljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu Urbanistični inštitut Republike Slovenije ne jamči za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na strani. Vse informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Urbanistični inštitut Republike Slovenije niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ter pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Prav tako si Urbanistični inštitut Republike Slovenije pridržuje pravico do spremembe vsebine.

Avtorske vsebine so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah

Avtorske pravice

Vse informacije (pisne in slikovne), vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmeta avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Urbanističnega inštituta Republike Slovenije.

 

close

Organizator kampanje:

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2, p.p. 4717, SI-1127 Ljubljana

Kampanja Pripelji srečo v službo poteka pod okriljem evropskega projekta Bike2Work. Več informacij o projektu je na voljo na www.bike2work-project.eu.

Splošne informacije in varstvo podatkov:
info@pripeljisrecovsluzbo.si

Tehnična podpora:
Marko Lampret, marko@lampret.net