prezračevanje prostorov

Na delovnem mestu povprečno preživimo kar tretjino celotnega dneva. Pomembno je, da si v tem času zagotovimo ustrezne pogoje za nemoteno delo, med katere zagotovo sodi tudi kvaliteten zrak v prostorih. Kakovost zraka je v zaprtih prostorih določena s številnimi dejavniki, med katere sodijo optimalna temperatura in vlažnost zraka, odsotnost prašnih delcev, neprijetnih vonjav, alergenov itd. Ustrezen zrak lahko zagotovimo z rednim in pravilnim prezračevanjem prostorov, kar je v delovnem okolju, kjer se dnevno zadržuje večja količina ljudi, še kako pomembno za normalno funkcioniranje in učinkovito opravljeno delo. Prezračevanje prostorov odločilno vpliva na razpoloženje vseh zaposlenih, na njihovo zdravje in splošno počutje, kar se izkaže tudi v samem delovnem procesu.

Neustrezno prezračevanje prostorov je glavni krivec za zmanjšano produktivnost na delovnem mestu

Večine onesnaževalcev se ljudje v prostorih sploh ne zavedamo, saj jih ne vonjamo in ne občutimo. Posledice postanejo očitne šele takrat, ko občutimo utrujenost, padec energije in naraščanje slabega razpoloženja, pa še takrat najverjetneje tega ne pripišemo slabemu zraku v prostoru. Na delovnem mestu se močno poslabša koncentracija, kar lahko vodi do napak v delovnem procesu in splošnega nezadovoljstva z lastnim delom in delom ljudi okoli nas. Vse to vpliva na efektivnost vseh zaposlenih, ki je ob slabem zraku s premalo kisika v prostoru vse manjša.

Od prezračevanja prostorov je odvisna stopnja izraženosti številnih zdravstvenih težav kot so glavoboli in migrene, alergije, razdraženost sluznice, kašelj in težave z dihali. Vse to so moteči faktorji, ki otežujejo delo zaposlenih in so posledica premajhne ali prevelike vlažnosti zraka v prostorih, nakopičenega smradu ali prisotnosti številnih zdravju škodljivih delcev v zraku. Veliko težavo predstavljajo različni alergeni, cvetni in hišni prah, na mnogih delovnih mestih pa se zaposleni konstantno soočajo tudi s povišano koncentracijo škodljivih kemikalij v zraku. Prezračevanje prostorov je zato ključnega pomena, da se iz zraka odpravijo nevarne snovi kot so radioaktivni plin radon, hlapi različnih topil, mikroplastični delci, večje koncentracije ogljikovega dioksida, delci, ki nastajajo pri zgorevanju goriv ipd.

Z učinkovitim prezračevanjem do zadovoljnih zaposlenih

Prezračevanje prostorov je lahko naravno ali mehansko. Sami lahko za kvaliteten zrak na delovnem mestu poskrbimo z rednim odpiranjem oken in ustvarjanjem prepiha, vendar ima tak način s stališča energetske učinkovitosti svoje pomanjkljivosti. Še bolj uspešno je mehansko prezračevanje z rekuperacijo, v vsakem primeru pa je svež zrak nepogrešljiv na vsakem delovnem mestu. Zaposlenim so na tak način zagotovljeni optimalni pogoji za delo, kar se izkaže v njihovi višji sposobnosti koncentracije, produktivnejšem delovnem času in zmanjšani stopnji stresa. Zaradi odstranitve številnih nevidnih motečih faktorjev se zmanjša pojavnost glavobolov in migren, olajšano je dihanje itd. To je na delovnem mestu še posebej opazno pri nekoliko bolj občutljivih skupinah ljudi kot so starejši, ljudje s kroničnimi obolenji dihal (npr. astma) in pri ljudeh z boleznimi srca in ožilja.

Svež, očiščen in primerno navlažen zrak je ključnega pomena za zadovoljstvo zaposlenih, saj se poleg večje učinkovitosti dela zmanjša tudi možnost konfliktov med zaposlenimi. Dolgotrajno zaradi izboljšanja zdravstvenih pogojev to pomeni manj bolniških odsotnosti, kar zagotavlja nemoten proces dela. Prezračevanje prostorov ima na človeka velik vpliv, kar so dokazale tudi številne raziskave, zato naj bo redno, učinkovito ter zdravju prijazno.