Na žalost je vse več zaposlenih vsakodnevno tarča mobinga na delovnem mestu. Mnogi med njimi pa se ne zavedajo, da mobing grobo posega v njihove pravice in da je njihova ne le pravica, temveč tudi dolžnost, da mobing prijavijo. Kazen za mobing na delovnem mestu je namreč zelo visoka.

Kaj vse lahko uvrščamo pod mobing na delovnem mestu?

Mobing na delovnem mestu najverjetneje obstaja že od nekdaj, le da se mu je v zadnjem času končno začelo posvečati nekoliko več pozornosti. Če so ljudje še nekaj deset let nazaj mislili, da je nečloveško izživljanje, žaljenje ali izsiljevanje nadrejenih na delovnem mestu nekaj normalnega, danes vemo, da temu ni tako in da je treba vsako takšno vedenje strogo sankcionirati.

Kazen za mobing na delovnem mestu lahko zahtevate v primeru, da ste bili na delovnem mestu žrtev žaljenja, poniževanja, izsiljevanja ali kakršne koli druge oblike psihičnega ali fizičnega nasilja tako s strani nadrejenih kot podrejenih, čeprav gre v večini primerih za različne oblike znašanja nadrejenih nad podrejenimi.

Kdaj se odločiti za prijavo?

S prijavo mobinga na delovnem mestu marsikdo v strahu pred izgubo službe zelo dolgo odlaša in se tako kar naenkrat začne vrteti v začaranem krogu, ki ga psihično uničuje, a hkrati iz njega ne najde izhoda. Pravi odgovor na to vprašanje je čim prej. Redko se namreč zgodi, da bi se mobing razrešil in končal sam od sebe, največkrat se le stopnjuje in vas pripelje do točke, ko enostavno ne zmorete več. Zato se za prijavo odločite čim prej po tem, ko začnete zaznavati mobing na delovnem mestu. S čakanjem lahko le sami sebi priskrbite uničene živce in samopodobo.

Kako visoka je lahko kazen za mobing na delovnem mestu?

Kazen za mobing na delovnem mestu je odvisna od več različnih dejavnikov, kot so vrsta in trajanje mobinga, stopnja izsiljevanja, razsežnosti psihičnih težav, ki vam jih je mobing povzročil in nenazadnje tudi od sposobnosti tožilca, oz. odvetnika. Vsekakor pa k hitreje zaključenemu sodnemu postopku pripomorejo zakonito pridobljeni dokazi, zato se potrudite, da boste pred prijavo mobinga pridobili kakšen dokaz v fizični obliki, oziroma, priče, ki bodo lahko potrdile vaše trditve.

Za konec pa bi radi še poudarili, da mobing na delovnem mestu ni krivda žrtve, ampak tistega, ki ga izvaja, zato v primeru, da ste žrtev mobinga ne valite krivde nase, ampak pravočasno ukrepajte, da bo kazen za mobing na delovnem mestu čim prej predana tistemu, ki si jo zasluži