podjetništvo v sloveniji

Podjetništvo je gospodarska panoga, ki je v Sloveniji v zadnjih letih v porastu, saj v negotovih časih predstavlja včasih edino možno pot za pridobitev zaposlitve. Hkrati pomeni ustanovitev podjetja tudi karierno priložnost za posameznika, ki želi svetu pokazati svojo idejo in s tem prispevati v skupnost. Podjetništvo v Sloveniji je sestavljeno pretežno iz mikro, majhnih in srednje velikih podjetij, ki predstavljajo kar 99,8 % vseh podjetij v državi. Med njimi prevladujejo samostojni podjetniki in gospodarske družbe, skupno pa ustvarijo kar 65 % prihodkov vseh podjetij. Razvoj podjetništva v Sloveniji že vse od leta 2002 preučuje tudi GEM (Global Entrepreneurship Monitor) – najrazvitejši in največji program, ki se ukvarja z raziskovanjem podjetništva v svetu.

Kakšen je razvoj podjetništva v Sloveniji?

Po podatkih raziskave GEM iz leta 2017 več kot polovica slovenske populacije meni, da je odločitev za podjetniško pot dobra izbira kariere in da je uspešen podjetnik deležen visokega spoštovanja v družbi. Kljub vsemu ima podjetništvo v Sloveniji ob ustreznih spodbudah še veliko možnosti za kvalitetnejši in hitrejši razvoj od trenutnega. Več kot polovica Slovencev je prepričanih, da je dovolj kompetentna za zagon lastnega podjetja, zato nima pretiranega straha pred podjetniškim neuspehom.

Raziskava iz leta 2017 kaže tudi, da je bilo v primerjavi z evropskimi državami v Sloveniji še zmeraj malo takih, ki so se na koncu dejansko odločili za podjetniško pot. Podobno je ugotovila tudi raziskava GEM iz leta 2018, kjer je kljub povečani podpori in sprejetosti podjetništva v družbi še vedno majhen delež tistih, ki se v zgodnjem obdobju odločijo za ustanovitev lastnega podjetja. To pomeni, da ima podjetništvo v Sloveniji še ogromno neizkoriščenega podjetniškega potenciala in da njegov razvoj poteka počasneje, kot so njegove siceršnje zmožnosti. To potrjuje tudi dejstvo, da že nekaj let upada delež podjetniške aktivnosti med prebivalci najmlajše starostne skupine med letoma 18 in 24, kar je bila posledica gospodarske rasti, zaradi katere imajo mladi številne druge priložnosti za zaposlitev. Povečeval pa se je delež višje izobraženih podjetnikov, še vedno pa vlada izrazita neenakost med deležem podjetnikov in podjetnic, ki jih je občutno manj.

Prihodnost podjetništva v Sloveniji

Najnovejše raziskave iz leta 2019 so pokazale, da je odločitev za ustanovitev podjetja v Sloveniji posledica želje po ustvarjanju sprememb v družbi. Več kot polovica je takih, ki se za podjetništvo v Sloveniji odloči zaradi preživetja, saj ne morejo dobiti druge ustrezne zaposlitve. Razvoj podjetništva v Sloveniji kaže na negotovo sliko, saj se bo delež podjetništva med mladimi zaradi demografske slike še zmanjševal, prav tako je potrebno za kakovosten in hitrejši razvoj več poudarka nameniti podjetniškemu izobraževanju ter usposabljanju bodočih podjetnikov po koncu srednje šole.