nepovratna sredstva za socialna podjetja

Socialna podjetja so podjetja, ki zaposlujejo osebe, ki so dolgotrajno brezposelne, in jim tako omogočijo, da si ustvarijo lastne prihodke in samostojno ter neodvisno življenje. Cilj socialnih podjetij je krepiti splošno družbeno solidarnost, sprejemanje ter graditi poslovno pot v smeri trajnostnega razvoja. Ker so socialna podjetja zelo dobre zgled, kako zaposliti dolgotrajno brezposelne osebe, ki so mnogokrat po krivici pomaknjene na rob družbe, jih država in Evropska unija tudi podpirata v obliki nepovratnih sredstev. Zato vam bomo na kratko predstavili pot, kako pridobiti nepovratna sredstva za socialna podjetja.

Kam se obrniti, ko želimo začeti uveljavljati nepovratna sredstva?

Socialna podjetja večino nepovratnih sredstev pridobijo s pomočjo kandidature in prijavljanja na različne razpise. V Sloveniji to ureja služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Glavni namen kohezijske politike je ustvarjanje novih delovnih mest, konkurenčnosti in trajnostnega razvoja. Sem spadajo tudi socialna podjetja.

Kohezijski politiki evropska unija nameni kar 1/3 sredstev iz skupnega proračuna. Konkretno v številkah to pomeni, da je EU v letih 2014-2020 za kohezijsko politiko namenila kar 351,8 milijarde evrov. Ta denar se nato porazdeli po članicah EU, podjetja pa ga lahko prejmejo preko prijave na različne razpise.

Torej, če želite uveljavljati nepovratna sredstva za vaše socialno podjetje, se morate v Sloveniji obrniti na zgoraj omenjeno službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, tam pa vam bodo posredovali informacije o aktualnih razpisih, na katere se lahko prijavite in pridobite nepovratna sredstva.

Kako pridobiti nepovratna sredstva?

Nepovratna sredstva za socialna podjetja pridobite s prijavo na katerega izmed aktualnih razpisov, ki ih lahko razpiše služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, urad za kohezijsko politiko ali urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme.

Ob prijavi na razpis morate seveda priložiti vso potrebno dokumentacijo, ki jo razpis zahteva. Če želite uveljavljati nepovratna sredstva za socialna podjetja, kar je vsekakor dobra odskočna deska za pridobitev nepovratnih sredstev, pa morate seveda priložiti tudi dokumente, da vaše socialno podjetje res ustreza kriterijem za socialna podjetja. Tukaj ciljamo predvsem na akt o ustanovitvi socialnega podjetja in dokazilo o neprofitnosti delovanja.

Nepovratna sredstva za socialna podjetja predstavljajo pomemben vložek, ki ga socialna podjetja še kako potrebujejo. Zardi načina poslovanja so socialna podjetja tudi dober kandidat za pridobivanje nepovratnih sredstev s sklada za evropsko kohezijsko politiko. Zato ne zamudite priložnosti in pridobite denarna sredstva, ki vam lahko močno olajšajo morebitne finančne težave pri vodenju socialnega podjetja.