odprtje d.o.o.
Odprtje d.o.o. ali s.p. je prvi korak na lastni poslovni poti. Zato se je potrebno tega projekta lotiti razumno in premišljeno. S pomočjo agencije Odpri Podjetje, odprite d.o.o. in zavarujte svoje premoženje. Odprtje d.o.o. za vas ne bo več predstavljalo birokratske težave in nočne more. V Sloveniji so namreč edina agencija, ki ustanovi podjetje na vaše ime, ob tem pa vam založijo še ustanovitveni kapital v vrednosti kar 7.500 €. Odprtje d.o.o. se kar na enkrat ne zdi več tako oddaljen projekt, kajne?
Katero agencijo izbrati za odprtje d.o.o.
Ker ustanovitev podjetja ni projekt, ki si ga zastavimo in izpeljemo čez noč, ampak vanj vložimo ogromno truda in energije, je naša dolžnost, da izberemo agencijo, ki ji bomo popolnoma zaupali.
Poslovna agencija Odpri Podjetje ima na področju ustanavljanja, prodaje in odkupa podjetij imajo veliko praktičnih izkušenj, saj delujejo že vse od leta 2009. Z ustanovitvijo podjetja direktno na vaše ime, pa vam omogočijo, da postanete tako lastnik kot direktor svoje lastne družbe, že od samega odprtja. Postopek odprtja je preprost (vso dokumentacijo vam pripravijo pri podjetju), hiter in varen (skladno z zakonom RS),  na njihovo storitev pa vam pripada tudi garancija. Odločitev je torej že na vaši dlani.
Večna dilema – odprtje d.o.o. ali s.p.
Glavna razlika med d.o.o. in s.p. je ta, da je s.p. fizična oseba, d.o.o. pa pravna. Za odprtje katerega se boste odločili je seveda na vas, obstaja pa nekaj ključnih dejavnikov, ki prevagajo na eno od strani. Enoznačnega vidika, katera izbira je boljša ni, tako ena kot druga podjetniška oblika ima svoje prednosti in slabosti. Tokrat se bomo dotaknili nekaterih pravno-formalnih razlik ter kaj govori v prednost d.o.o. ali s.p.
  • Ustanovni kapital: pri odprtju s.p. ustanovnega kapitala ni, ves finančni vložek sloni na osebi sami. Za odprtje d.o.o. pa vam pripada ustanovni kapital v višini 7.5oo evrov, kar je seveda, gledano s strani finančnega vložka v neko dejavnost, zelo močen faktor pri odločitvi za odprtje d.o.o.
  • Poslovanje: z dobičkom bo s.p. popolnoma prosto razpolagal, medtem ko denar, zaslužen pri d.o.o. ni lastnikov, temveč pripada d.o.o. Prosto razpolaganje z denarjem je lahko velik plus, hkrati pa tudi dvorezni meč – denar, s katerim se ne da razpolagati po mili volji, je dejansko na nek način zavarovan. Tukaj plus za samostojnost podarjamo s.p., z vidika finančne varnosti, pa se nekoliko raje nagibamo k d.o.o.
  • Odgovornost: podjetnik pri s.p. za vse morebitne napake odgovarja v celoti s svojim premoženjem. D.o.o. pa odgovarja za obveznosti s svojim premoženjem, družbenik pa v osnovi ne. Tukaj velika prednost pripada d.o.o. – obstaja namreč veliko primerov, ko so s.p. v času kriz na trgu v globoke dolgove pahnili številne male podjetnike. Oseba, ki ima d.o.o., je s tega vidika veliko bolj zaščitena.
  • Obdavčitev dobička in računovodstvo: obdavčitev pri s.p. se izvede glede na višino dobička, pri d.o.o. pa je fiksna 19%, dobiček družbenika pa je obdavčen s 25%. Ob slabem letu, se tako fiksnost obdavčitve pri d.o.o. izkaže za precej nezaželjeno. Prav tako so računovodske storitve pri s.p. veliko enostavnejše kot pri d.o.o., kar pa seveda vpliva tudi na njihovo ceno – zopet plus za s.p.
  • Plačevanje prispevkov: nekih večjih razlik med obema ni, tako s.p. kot tudi d.o.o. pa sta seveda zavezana plačevanju zdravstvenih in pokojninskih prispevkov.
  • Plača: plača s.p. je njegov dobiček, plača družbenika pri d.o.o. pa odhodek za d.o.o.

odprtje d.o.o. 1

Srečno na vaši poslovni poti

Ob odločitvi za sodelovanje z agencijo Odpri Podjetje, boste dejansko opravili nakup podjetja, ki bo popolnoma novo in samo vaše. S tem pa se izognili kupovanju mačka v žaklju. Naj bo prva faza vaše poti v svet podjetništva hitra in enostavna, zavedajte pa se, da gre za tek na dolge proge – uspešno poslovanje je rezultat trdega dela, znanja, odrekanja in pa seveda, teatralno, ščepca sreče.