Krediti v švicarskih frankih

Krediti v švicarskih frankih so v zadnjem obdobju precej pereča tema. Kreditojemalci, ki so sklenili kredite v švicarskih frankih, so se v večini primerov ujeli v bančne pasti, kljub temu da so bili ti krediti na prvo žogo morda precej mamljivi. Težava izhaja iz nepravilne in pomanjkljive komunikacije bank. Če bi banke svoje stranke pravočasno obvestile o potencialnih posledicah valutnih nihanj, bi verjetno preprečile nastanek mnogih težav. Stranke bi namreč razumele, kako nihanja valut vplivajo na povečanje kreditnih obveznosti, posledično pa bi se verjetno odločile za kredite v domači valuti. V primeru razkritosti vseh informacij s strani banke pa obstaja velika verjetnost, da kreditojemalci sploh ne bi sklenili tovrstnih kreditov.

Kako so se težave reševale?

Veliko kreditojemalcev, ki so bili zaradi kreditov v švicarskih frankih oškodovani, je za pomoč prosilo pravno pisarno, ki jim je nudila ustrezno pomoč pri povračilu nastale škode. Naj omenimo, da je vrhovno sodišče nedavno izdalo sodno odločbo glede kreditov, ki so bili sklenjeni od leta 2004 do 2008. Če so bili krediti v švicarskih frankih sklenjeni v tem obdobju, so bili razglašeni za neveljavne. Sodišče je tako odločilo, ker so bile krivde na strani bank, ki kreditojemalcem niso podale vseh informacij glede morebitnih tveganj.

Če bi banke pred sklenitvijo kreditnih pogodb ravnale skrbno in odgovorno, bi stranke obvestile o morebitnih škodljivih posledicah, četudi do slednjih ne bi prišlo. Bistvena težava je bila torej slaba informiranost kreditojemalcev. Sodišče je pri odločbi upoštevalo tudi neravnotežje med pogodbenima strankama, in sicer na način, da so kreditojemalci v slabšem oziroma ranljivejšem položaju v primerjavi z bankami. Neravnotežje se je odražalo kot nepošten pogodbeni pogoj. Odločba, sprejeta s strani vrhovnega sodišča, je zavezujoča, kar pomeni, da jo morajo pri vseh nadaljnjih primerih upoštevati tudi nižja sodišča. Vse primere je treba dosledno upoštevati kot pravni vir in jih iz tega naslova tudi spoštovati. V primeru kreditov v švicarskih frankih banke niso zagotovile vseh potrebnih informacij na strokoven in ustrezen način. Kreditojemalci namreč niso razumeli vseh ekonomskih posledic sprememb menjalnega tečaja in vpliva na obveznosti, ki izhajajo iz kreditnih pogodb.

Vrhovno sodišče je v tej situaciji presodilo, da so izpolnjeni vsi potrebni pogoji za nepošteno pogodbeno razmerje. Eden izmed glavnih razlogov pa je seveda ta, da je bil kreditojemalec, ki je sklenil kredit v švicarskih frankih, zaveden in je pričakoval drugačen rezultat. Stranke v zakup niso vzele valutnega tveganja, ki je bistvenega pomena pri sklenitvi kreditnih pogodb v tuji valuti.

Če potrebujete nasvet v zvezi s kreditom v švicarskih frankih, se obrnite na našo pravno pisarno!

Naša pravna pisarna vam lahko pomaga na hiter in učinkovit način. Na voljo smo vsem strankam, ki so bile oškodovane v primeru kreditov v švicarskih frankih. Naša pravna pisarna vam nudi pravno svetovanje na področju kreditnih pogodb, pri pripravi premoženjskih oziroma pravnih zahtevkov in podobno. Sodelujemo tudi z izkušenimi bančnimi in finančnimi strokovnjaki, ki lahko izračunajo razlike v obveznostih iz naslova kreditov v tujih valutah v primerjavi s kreditom v domači valuti. Na ta način dobimo jasno sliko o nastali škodi in se lažje odločimo, na kakšen način jo bomo skušali omiliti. Naša pravna pisarna nudi storitve brez predhodnih stroškov, kar pomeni, da se poplača šele v primeru, ko uspešno doseže poravnavo z banko.

Zakaj so se stranke sploh odločale za kredite v švicarskih frankih?

Prvi razlog, zaradi katerega so se kreditojemalci odločali za kredite v švicarskih frankih, je bila izredna privlačnost tovrstnih kreditov. Banke so namreč ponudbe oblikovale na način, da so kazale le dobre plati kredita, ne pa tudi slabih. Poleg omenjenega so bili pogoji za najem kredita v švicarskih frankih milejši, kar pomeni, da so bili krediti lažje dostopni ter ugodnejši iz naslova stroškov. Banke so s svojim nemoralnim ravnanjem oškodovale mnoge, ki so najeli kredite v švicarskih frankih. Verjamemo, da bi se v primeru popolnih informacij za omenjene kredite odločilo veliko manj ljudi kot sicer.

Kaj vse prinaša omenjena sodba vrhovnega sodišča?

Skladno s sodbo vrhovnega sodišča, ki je pravnomočna, se je tudi zaključil spor v korist potrošnikov. To pomeni, da so bile kreditne pogodbe, sklenjene v švicarskih frankih, razveljavljene. Naj omenimo še, da je vrednost švicarskih frankov z leti naraščala, kar pomeni, da so se tudi obroki kreditov zvišali. Stranke seveda niso mogle več odplačevati tako visokih zneskov kreditov, zato so se pritožile. Omenjeni krediti so kreditojemalcem prinesli precej finančnih težav, na dan pa so prišle tudi številne pretresljive zgodbe, ki so bile posledica slabe informiranosti kreditojemalcev.

Kredit v švicarskih frankih je bilo možno predčasno poplačati ali ga konvertirati v drugo valuto. Če ste se znašli v situaciji, ko ne najdete izhoda, se obrnite na našo pravno pisarno, ki bo preučila vaš primer in vam svetovala. Od letošnjega leta dalje se je možno kredita v švicarskih frankih znebiti tudi z vložitvijo tožbe, na podlagi katere lahko dosežete razveljavitev kreditne pogodbe. Tudi v omenjenem primeru vam svetujemo, da čim prej pokličete našo pravno pisarno, ki bo za vas uredila vse od dokumentacije pa do zastopanja na sodišču.

Na kakšen način vam še lahko pomaga naša pravna pisarna?

Naša pravna pisarna zaposluje strokovno usposobljene pravnike, ki so številnim Slovencem pomagali pri povrnitvi škode, nastale iz naslova kreditov v švicarskih frankih. Svojim strankam smo na voljo vedno, ko nas potrebujejo, ne glede na zahtevnost primera, s katerim se srečujejo. Če ste se tudi vi znašli v brezupni situaciji, čim prej pokličite našo pravno pisarno.

Naša pravna pisarna z več kot 15-letnimi izkušnjami pokriva različna pravna področja, predvsem pa se posvečamo zagotavljanju kakovostne pravne pomoči za vsakega posameznika. Osredotočeni smo na pomoč strankam, ki so doživele krivice, in jim pomagamo pri pridobivanju odškodnine za škodo, ki je bodisi materialne bodisi nematerialne narave. Naša pravna pisarna vam nudi svetovanje glede različnih vrst odškodnin, seveda pa se lahko na nas obrnete tudi s katerim koli drugim vprašanjem. Vedno se bomo potrudili doseči pravično rešitev za svoje stranke.