motiviranje zaposlenih

Motiviranje zaposlenih je zagotovo eden izmed ključnih dejavnikov uspeha, ki nam zagotavlja uspešno delo našega tima v podjetju. Zavedati se je potrebno, da je podjetje lahko uspešno zgolj in samo takrat, kadar so zadovoljni tudi zaposleni v podjetju, saj je od njihovega dobrega dela odvisna tako prodaja kot tudi kvaliteta izdelkov oziroma izvršenih storitev. Motiviranje zaposlenih lahko potek ana najrazličnejše načine. Jasno je, da različni načini delujejo različno na posameznega delavca oziroma zaposlenega. Motiviranje zaposlenih je še posebno pomembno v velikih podjetjih, kjer gre proces enega dela skozi različne roke in korake, v katerem mora biti vsak maksimalno izveden, da je končni izdelek oziroma produkt pričakovan in narejen po najvišjih standardih. Jasno je, da zaposleni v služo hodijo zato, da na koncu mesca dobijo plačo. To je seveda glavni motivator vseh zaposlenih, saj v službo ne hodijo samo zaradi socializacije. Plača je jasno eden od ključnih delov motiviranja zaposlenih, še posebno kadar gre za zahtevno delo. Delavec bo vedno iskal plačo s katero bo na koncu zadovoljen in mu bo omogočala preživetje.

motiviranje zaposlenih

Motiviranje zaposlenih pa ne gre samo skozi plačo, saj je plača njegova pravica, nekaj kar mu za opravljeno delo pripada. Motiviranje zaposlenih lahko delodajalec vzpodbudi tudi tako, da mu omogoči okolje v katerem se počuti dovolj sproščeno in udobno, da lahko kvalitetno opravlja svoje delo. Pomembno je, da je delavno okolje pozitivno, saj lahko le tako dela uspešno in z večjo vnemo ter nečim, kar ga vleče naprej oziroma vzpodbuja na poti k doseganju skupnih ciljev. Zaposleni se morajo zavedati, da so pomemben del ekipe in da je lahko skupni cilj dosežen samo takrat, ko vsi delamo kot eno, s tem mu damo vedeti, da je za nas pomemben del, ki ga ne moremo kar tako nadomestiti. To mu daje dober občutek in tudi večjo motivacijo za nadaljne delo. Motiviranje zaposlenih lahko poteka tudi s pomočjo nagrad, ki so lahko tako denarne kot tudi v drugih oblikah, recimo naziv najboljšega delavca meseca, napredovanje in podobno. Motivacija pa je lahko tudi dober tim znotraj katerega se dobro razumemo in družimo tudi izven poslovnih obveznosti, to je takrat ko so naši sodelavci hkrati tudi naši prijatelji.