Povprečna plača v Sloveniji se je skozi leta veliko spremenila. Kljub temu, da so se tudi cene osnovnih surovin močno dvignile, si lahko za povprečno slovensko plačo privoščimo veliko več.

Kaj je povprečna plača?

Povprečna plača je statistični element, ki prikazuje povprečni dohodek zaposlenega v nekem obdobju. Povprečna plača v Sloveniji se lahko meri za posamezen mesec, za določeno obdobje, ali pa na podlagi povprečja za celo leto. Pri zbiranju podatkov o povprečni plači se upošteva vsakega zaposlenega, ki prejema mesečno plačo, ne glede na to, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, za skrajšan delovnik ali pa za polni delovnik. V to statistiko niso zajeti samostojni podjetniki in njihovi zaposleni, prav tako pa tudi niso upoštevani pogodbeni delavci, delavci, ki opravljajo javna dela in kmetje.

V praksi poznamo bruto in neto povprečno plačo. Neto plača je zaslužek delavca, brez stroškov, kot sta na primer malica in prevoz. Medtem, ko je bruto plača, znesek pred odtegnitvijo prispevkov in odmero dohodnine. Poznamo pa še bruto bruto plačo, ki vsebuje še tiste prispevke, ki jih delodajalec plača namesto delavca (stroški, ki so nastali v zvezi z delom). Bruto plača je kategorija, s katero lahko primerjamo plače med sabo, saj je pri enaki bruto plači, neto plača lahko zelo različna.

Kako je sestavljena plača?

Plačo sestavlja: osnovna plača, ki je odvisna od pogodbe o zaposlitvi, dodatki (nočno delo, delovna uspešnost, nadurno delo, itd.) in povračilo stroškov (prevoz, malica, dnevnice, nagrade, terenski dodatki, solidarnostna pomoč, itd.). Velikokrat se povprečna plača v Sloveniji uporablja kot merilo za pridobitev določenih pravic, kot je na primer štipendija, otroški dodatki in ostali socialni transferji, ter odpravnina ob upokojitvi, pa tudi za določitev davčnih obveznosti.

Vedeti moramo, da izračun povprečne plače, ne kaže ravno realne slike. Podatki so posplošeni na celotno populacijo, katera pa nima enake plače. Torej je povprečna plača v Sloveniji in drugod po svetu nerealna, če predvidevamo, da ima nekaj ljudi izjemno visoko plačo, ostali državljani pa komaj minimalno plačo.

Slovenska plača v primerjavi s svetovno plačo

V vseh državah evropske unije, z izjemo Grčije in Velike Britanije, so se v zadnjih desetih letih, plače povišale. Na prvem mestu je Švica, katera povprečna mesečna neto plača je 5.214 evra, sledijo pa ji: Danska z 3.074 evri, Norveška z 2.863 evri, Islandija z 2.542 evri in Nizozemska z 2.497 evri. Glede na to, da je mesečna neto povprečna plača v Sloveniji 1.180 evrov, se naša dežela uvršča na 18. mesto. Na dnu seznama so Albanija z 334 evri in Moldavija, katere povprečna mesečna neto plača znaša borih 280 evrov.

Če je Slovenija v primerjavi z evropskimi državami na 18. mestu, se v primerjavi s svetovnimi plačami pojavi nekje na 40. mestu. Še vedno vodi Švica, sledi pa ji Singapur, ki ima povprečno neto plačo 3.106 evrov. Amerika je na 5. mestu z 2.903 evri, Japonska na 16. mestu z 2.237 evri, Egipt pa na 99. mestu, kjer je povprečna mesečna neto plača 180 evrov. Statistični podatki govorijo, da je trenutna povprečna svetovna letna plača 45.000 evrov, letna povprečna plača v Sloveniji pa je 21.600 evrov.

Tako lahko vidimo, da je povprečna plača po svetu zelo različna, odvisna pa je med drugim tudi od BDP posamezne države, kolikšna je brezposelnost v državi in katera delovna mesta so v določeni državi najbolj zasedena. Kljub temu, da je povprečna plača v Sloveniji za 50% nižja od svetovnega povprečja, se naša dežela ne šteje med najrevnejše.

Povprečna plača v Sloveniji skozi leta

Takoj po osamosvojitvi, leta 1991, se je slovenski življenjski standard močno dvignil. Že leta kasneje je bila povprečna slovenska plača za 200 odstotkov višja. Leto kasneje se je dvignila še za 50 %, nato pa se je rast upočasnila. Do leta 2002 se je dvigovala po 10 %, od leta 2012 pa se je dvigovala le še za slab 1%. Povprečna plača od leta 2014 do danes:

  • Leta 2014 je bila povprečna mesečna neto plača 1.009,22 evrov
  • Leta 2015 je bila 1.000 evrov
  • Leta 2016 je bila povprečna plača v Sloveniji 1.015,85 evra
  • Leta 2017 1.039,12 evra
  • Leta 2018 je bila povprečna plača 1.075,70 evrov
  • Leta 2019 1.115, 98 evra
  • Leta 2020 pa je povprečna plača 1186 evrov neto mesečno.

Kot ste opazili, se je v zadnjem letu mesečna povprečna plača v Sloveniji dvignila za kar nekaj evrov. V primerjavi z lanskim letom se je neto plača dvignila za kar 7,7 odstotkov, sicer le v zdravstvu in socialnem varstvu. Plača je porasla tudi v gradbeništvu in komunalnih storitvah. Najmanj pa je plača zrasla v gostinstvu in v trgovinski dejavnosti.

Današnja povprečna mesečna neto plača je 1.186 evrov, leta 1991 pa je bila mesečna neto povprečna plača v Sloveniji 157 evra. Kljub temu, da je bila cena osnovnih surovin takrat tudi do 80 % cenejša, si danes lahko privoščimo veliko več. Po osamosvojitvi je kilogram sladkorja stal 40 centov, danes pa stane 1,10 centov. Glede na povprečno plačo, si lahko danes privoščimo skoraj trikrat več sladkorja.