revizija

Pogosto lahko na različnih podjetniških straneh in forumih beremo o tem, kako nujno je, da podjetja opravljajo sprotno revizijo. Večina začetnih podjetnikov pa sploh ne ve kaj revizija je, kako ta poteka, kakšne vrste revizij poznamo in zakaj je ta nujna za uspešnost podjetja. Prav zato smo se tudi sami podali na pot podrobnega raziskovanja pojma revizija, te koristne informacije pa smo pripravljeni deliti tudi s svojimi zvestimi bralci. Naj vam bo branje našega članka v poduk, ki bo pripomogel uspešnosti vašega podjetja.

 

Kaj je revizija?

Revizijo bi lahko z drugimi besedami poimenovali tudi nadzor, ki ga v podjetjih preventivno izvajamo, da zagotovimo njegovo optimalno delovanje. Prav zato je revizijo potrebno razumeti kot velik doprinos k podjetju in ne kot neko grožnjo za njegove zaposlene in podjetje kot samo. Dober revizor bo vašemu podjetju lahko pomagal pri usklajevanju dobrih praks iz zakonodaje in sodstva ter s tem pripomogel, da le-to podjetje pravno-formalno deluje. Pri notranji reviziji je v ospredju pregledovanje in nadzorovanje učinkovitosti podjetja. Revizor preverja tudi njegovo uspešnost poslovanja in ugotavlja ali so bili oz. se trenutno izvajajo postopki, ki bodo lahko zagotovili opravljene operativne ter strateške cilje. Poleg tega notranja revizija preverja tudi uspešnost samega vodenja in opravljanja s podjetjem. Zakaj pa je potreben ta zunanji, veliko bolj objektiven in neodvisen strokoven  nasvet? Kot ste že verjetno ugotovili, se podjetja s pomočjo notranje revizije opremijo z aktualnimi znanji, ki pripomorejo  k njihovi konkurenčnosti. Notranji revizorji vam lahko s svojim znanjem pomagajo na področju: inženiringa, financ, proizvodnje, IKT, ipd. 


Katere vrste revizij poznamo? 

Veliko začetnikov v poslovnem svetu prepogosto misli, da obstaja le ena vrsta revizije, kar je seveda zmotno. Poznamo: revidiranje računovodskih izkazov ali t.i. zunanjo revizijo, revidiranje ob statusnih spremembah podjetja, notranje revidiranje proračunskih uporabnikov, revidiranje računovodskih izkazov proračunskih uporabnikov in notranje revidiranje. Slednjega bomo v tem članku podrobno opisali, saj je ta najbolj ključen za bralce tega članka. Notranja revizija se od zunanje revizije razlikuje predvsem v tem, kako globoko poteka pregled in nadzor delovanja podjetja.  Zanimivo je tudi, da se je najprej razvila zunanja revizija, tej pa je potem sledil tudi razvoj notranje revizije, ki je še danes nepogrešljiv del delovanja podjetij.

revizija

Notranja revizija kot pripomoček za preprečevanje prevar v lastnem podjetju

Prevare znotraj podjetji, predvsem večjih, so dandanes na žalost nekaj zelo težko izogibalnega. Preverjeni podatki kažejo, da se sicer največji odstotek prevar  znotraj podjetij, in sicer kar 43%, odkrijejo popolnoma naključno. Takoj na drugem mestu s  svojimi 15% odkritih prevar pa »kraljuje« notranja revizija. Prav zato je še kako pomembno, da se celotno podjetje zaveda doprinosa notranjega revizorja. Ravno slednji se zato vedno bolj aktivno trudijo približati svoje poslanstvo in ga prikazati kot »zaščito vrednosti podjetja« in ne kot grožnjo. Na žalost v vsakem večjem podjetju lahko pride do odstopanj med realnimi in nerealnimi informaciji. Pri pridobivanju »nefiltriranih« informacij pa lahko predvsem lastnikom podjetij pomagajo notranji revizorji. Poleg vsega naštetega pa vam bo notranji revizor pomagal tudi pri upoštevanju etičnih kodeksov delovanja podjetja. 

Kako poteka revizijski proces?

Revizijski proces, ki ga je najbolje upoštevati pri omenjenem pristopu je sestavljen iz petih ključnih delov, in sicer: načrtovanja, pridobivanja revizijskih dokazov, poročanja, porevizijskega postopka in zagotavljanja kakovosti. Seveda se potem vsak od teh glavnih postopkov revizije lahko deli tudi na podskupine, a to v tem trenutku ni najbolj pomembno. Za sedaj naj vam zadostuje informacija, da revizija ni samo enodelen postopek, ampak je tudi ta malo bolj zelo kompleksen. Vse ostale skrbi lahko prepustite revizorju.  

Ali ste vedeli, da podjetja z redno notranjo revizijo na trgu dosegajo za 10 % višje cene, kot tista brez njih? Mislimo, da je to eden od konkretnih razlogov, zakaj je revizija v vašem, še tako majhnem podjetju, ogromen plus k uspešni podjetniški zgodbi. Naj bo takšna tudi vaša.