Prihodnost

Trenutno stanje v svetu je precej spremenilo naša življenja, veliko se je spremenilo tudi na trgu dela. Raziskave so pokazale, da kar je včasih veljalo za “prihodnost dela”, je že trenutna resničnost. Glavni razlogi za to so zagotovo zdravstvena kriza, hitra digitalizacija in konec koncev tudi avtomatizacija poslovanja.

Najuspešnejša bodo tista podjetja, ki se bodo odločila za izpopolnjevanje znanja ter preusposabljanje sedanjih zaposlenih. Poklici prihodnosti bodo vsebovali nekaj ključnih veščin, ki jih poznamo že danes, a se bodo te še dodatno izpopolnile in bodo delale veliko razliko na trgu dela.

Prva ključna veščina bo reševanje problemov, ki bo od zaposlenih zahtevalo predvsem analitično, inovativno in kritično razmišljanje, hkrati pa analizo in neomejene količine kreativnosti. Samokontrola je naslednja veščina, ki bo vključevala aktivno učenje, trdoživost, predvsem pa odpornost na stres in veliko prilagodljivosti. Še več bo dela z ljudmi. Še zadnja ključna veščina pa bo uporaba in razvoj različnih tehnologij, ki bo zajemal uporabo in spremljanje tehnologij ter oblikovanje in predvsem programiranje. V naslednjih letih se napoveduje, da se bo razmerje med človeškim in strojnim delom uravnovesilo približno na isti ravni.

Poklici prihodnosti – kaj pričakovati?

V prihajajočih letih si lahko obetamo nastajanje kopice poklicev, ki jih danes sploh še ne poznamo, za katere pa se na trgu dela že počasi kažejo potrebe. Poklici prihodnosti pa ne bodo zgolj tisti, povezani z razvojem tehnologije v vsakdanjem življenju. Vse več je potreb po novih strokovnjakih tudi na področjih medčloveških odnosov, raznolikimi potrebami generacij in vse hitreje vidnimi spremembami na področju demografskih trendov. Nekaj novih poklicev se je že dodobra uveljavilo na trgu dela, vendar zanje za enkrat še ne obstaja izobraževalni program. Bistvena značilnost novih in poklicev prihodnosti bo prav to, da je izhodiščna izobrazba zgolj izhodišče, na katerem posameznik gradi svojo razgibano kariero ob nenehnem pridobivanju, dopolnjevanju, nadgrajevanju znanja in izkušenj.

Poklici prihodnosti

Poklici prihodnosti, ki so že iskani, a še niso uveljavljeni:

  • Prodajnik nove dobe ali skrbnik ključnih strank je strokovnjak, ki išče nove stranke, ki v svojem življenju potrebujejo prav produkt ali uslugo njegovega podjetja. Strankam prodaja produkte ali storitve in z njimi vzdržuje aktivne poslovne stike tako, da odgovarja na njihova vprašanja, jim predstavlja nove produkte, jim svetuje in pomaga pri sprejemanju odločitev, kaj je za njih najbolj koristno glede na njihove potrebe. Skrbnik ključnih strank torej ni samo prodajalec, ampak vsestranski manager, ki zadovolji raznolike potrebe svoje stranke. Uspešni prodajniki pripadajo različnim strokovnim profilom, odlikuje jih ciljna usmerjenost, sposobnost prepoznavanja in razumevanja potreb ter želja stranke.

 

  • Specialist za 3D tiskanje je strokovnjak, ki s pomočjo tiskalnika izdeluje 3D predmete, stvari in objekte. Poklicno področje nikakor ni zgolj tehnično in strokovnjaki 3D tiska prihajajo iz najrazličnejših strokovnih področij in pokrivajo različne naloge; razvoj tehnologije, prilagajanje različnim materialom, oblikam in strankam, iskanje in delo z raznolikimi uporabniki, razvoj in prenos znanja na mlajše generacije itd.

 

  • Digitalni arheolog je strokovnjak, ki virtualno ohranja lepote kulturnih in naravnih objektov s pomočjo nove 3D tehnologije. V ta namen so oblikovali 3D fotoaparate, ki posnete fotografije samodejno nalagajo v spletne baze. Poklicno področje se bo razvijalo še naprej, v smeri arhiviranja, shranjevanja kot tudi posredovanja, izposoje in prodajanja zbranega materiala.

Poklici prihodnosti – urbani agronomi

Strokovnjaki, ki se ne bodo ukvarjali s pridelavo hrane v urbanih okoljih, ampak bo področje urbane agronomije pridelava hrane pod nakupovalnimi centri. V takem primeru bo velika prednost in ekonomski prihranek pri transportu, ki bo v tem primeru zanemarljiv. Pridelava pa bo potekala po načelu: z vrta oz. kleti – naravnost v vašo nakupovalno košarico in na mizo.

Poklici prihodnosti – specialisti za katastrofe

Strokovnjaki, ki bodo imeli širok spekter znanja in spretnosti s področja naravoslovja in tehnike, komunikacije, medsebojnih odnosih in psihologije človeka. Priložnost za takšne strokovnjake se bo povečevala iz leta v leto, saj smo priča vse več naravnim katastrofam in naraščajočim napetostim med in v sami družbi.

Poklici prihodnosti – profesionalni prijatelji

Ljudi s takšnim poklicem ste že gotovo videli v kakšnem ameriškem filmu. Profesionalni prijatelj je posodobljena različica profesionalnega spremljevalca, prijatelja, zaupnika in/ali varuha. Potreba po tovrstnih stalnih in osebnih spremljevalcih obstaja že danes in se bo z demografskimi trendi in prevlado avtomatiziranega ter mobilnega načina življenja posameznikov le še povečevala.

Poklici prihodnosti – organizator zasebnega življenja

Je oseba, ki je neke vrste zasebni trener za (vsakdanje) življenje. Realna ali virtualna oseba, ki je obenem terapevt, trener, svetovalec, organizator in izvrševalec. Svojemu klientu svetuje in mu daje možnost izbire tako glede tehnologije, stila, trendov, potreb, uporabe kot vedenja, ravnanja, odločanja tako v zasebnem kot poslovnem življenju. Dober organizator stranki prihrani denar, stres, slabe odločitve, dvigne nivo njenega delovanja, izboljšuje samopodobo in povečuje socialni krog poznanstva in druženja.

Poklici prihodnosti – profesor za socializacijo in druženje

Profesorjevo poslanstvo bo vključevanje posameznika v različne socialne kroge, omogočanje navezovanja in vzdrževanja stikov, vključevanje v družabne dogodke. Medkulturna komponenta povezovanja bo ravno tako pomembna in bo naročniku oz. uporabniku prinašala nove povezave, znanja in izkušnje.

Poklici prihodnosti – odvetnik virtualne lastnine

Strokovnjak, ki bo zagotavljal pravno varstvo in odgovore na vsa mogoča vprašanja glede zaščite, varovanja lastnine, osebnih podatkov in posesti pridobljene ali shranjene na spletu.