Ste bili v zadnjih treh letih udeleženi in poškodovani v prometni nesreči?
Ali ste morda utrpeli poškodbe na delovnem mestu?
Se vam je zgodila nesreča in ste se poškodovali na javni ali zasebni površini?
Se soočate s poklicno boleznijo ali ste imeli izkušnjo z zdravniško napako?
Se vam je zgodila poslovna škoda?
Ali ste morda žrtev razžalitve dobrega imena in ugleda?
Ste bili neupravičeno priprti ali pristali v zaporu?
Ste bili fizično napadeni?
Se vam je zgodila krivica zaradi kršitve delovne pogodbe?
Se vam je zgodila kakšna druga krivica?

Skupni imenovalec in odgovor na vsa zastavljena vprašanja je zagotovo Visoka odškodnina Planinšec.

Kdo oz. kaj je VISOKA ODŠKODNINA PLANINŠEC?

Visoka odškodnina Planinšec je skupina pravnikov, ki se že več kot 15 let izjemno uspešno ukvarjajo izključno z odškodninskimi zahtevki v primeru nesreč, poškodb, nepravilnosti in kršitev.

Najprej je pomembno, da vas obvestimo, da ste po zakonu upravičeni do nadomestila ali odškodnine za svoj primer, ne glede na vrsto oškodovanja ali krivice, ki ste jo utrpeli. Seveda so za to potrebni osnovni pogoji, v primeru prometne nesreče mora na primer obstajati policijski zapisnik ali izpolnjeno Evropsko poročilo, opravljen pa mora biti tudi obisk osebnega ali urgentnega zdravnika. Priporočamo vam, da se o svojem primeru posvetujete s pravnim strokovnjakom, ki vam lahko pomaga pri uveljavljanju vaših pravic.

Poslanstvo pravne pisarne Visoka odškodnina Planinšec je prisluhniti vašemu primeru, vas podpreti, spodbuditi in vas voditi skozi celoten proces ter vam pomagati do odškodnine, ki si jo zaslužite in vam pripada.

Visoka odškodnina Planinšec vam pomaga do odškodnine v različnih situacijah.

Kako vam lahko Visoka odškodnina Planinšec pomaga do odškodnine?

Z izjemnimi večletnimi izkušnjami, strokovno podkovanostjo, posluhom ter znanjem s področja odškodninskega prava vam želimo pomagati do denarne odškodnine zaradi situacije, v kateri ste se znašli zaradi krivice oziroma oškodovanja, ki ste ga utrpeli.

Vsaka škoda, ki se zgodi, zahteva odgovornost in poravnavo, ter vsakemu, ki je bil oškodovan (fizično, materialno, duševno ali kako drugače) pripada odškodnina. To je glavni namen in poslanstvo podjetja Visoka odškodnina Planinšec – poskrbeti za vse potrebno, da vam pomagamo dobiti pravično odškodnino in doseči zadoščenje za vse posledice, ki ste jih utrpeli.

Visoka odškodnina Planinšec vam pomaga do odškodnine v PROMETNI NESREČI

Številni ljudje še vedno ne vedo, da jim v primeru prometne nesreče pripada odškodnina.

Ne glede na to, kdo je bil krivec za prometno nesrečo, ali ste bili v njej udeleženi kot voznik, sopotnik, kolesar, motorist, pešec, traktorist ali kdo drug, ter ne glede na vrste poškodbe (tudi če gre le za hude udarce ali bolečine), lokacijo nezgode, državljanstvo povzročitelja, (ne)zavarovanost vozila ipd., je dejstvo, da imate kot oškodovanec pravico do denarnega nadomestila. In to je nekaj, za kar se bo v vašem primeru zavzela pravna pisarna Visoka odškodnina Planinšec.

Resnici na ljubo pa morajo biti v vsakem primeru za izplačilo odškodnine vseeno izpolnjeni določeni pogoji – obstajati morajo dokazilo o nastanku oz. obstoju prometne nesreče v obliki policijskega zapisnika ali pravilno izpolnjenega Evropskega poročila, zdravniški dokument, ki ga prejmete ob obisku bolnišnice, zdravstvenega doma ali osebnega ali urgentnega zdravnika, ter zavarovalno kritje, iz katerega se črpa odškodnina.

Kot vaš pravni partner in zastopnik Visoka odškodnina Planinšec potrebuje le ustrezno dokumentacijo, da lahko za vas zahtevamo čim višjo odškodnino. Med potrebno dokumentacijo spadajo vsi izvidi, zdravniška mnenja, preiskave, napotnice, zdravljenja, rehabilitacije, fotokopija zapisnika osebnega zdravnika o poteku zdravljenja, plačilne liste, osebni dokumenti in ostala relevantna dokumentacija. Več dokumentov, kot jih imamo na razpolago, večjo odškodnino lahko zahtevamo za vas.

V primeru prometne nesreče se obrnite na Visoko odškodnino Planinšec.

Zelo dobrodošli so tudi vizualni dokazi v obliki fotografij, ki so bile posnete na kraju dogodka, ki prikazujejo fizične poškodbe, materialno škodo in podobno, če jih imate na voljo.

Svetujemo vam, da se čim prej po dogodku obrnete na Visoko odškodnino Planinšec na brezplačno telefonsko številko 080 26 26. Pri nas boste prejeli vse potrebne informacije glede svojega primera ter nasvet o vaših nadaljnjih korakih. Nato vas bomo povabili na osebni sestanek v našo pravno pisarno, kjer boste lahko predložili vso potrebno dokumentacijo, dobili odgovore na morebitne nejasnosti in podpisali pooblastilo za nas kot vaše pravne zastopnike.

Vse druge obveznosti so naša naloga in odgovornost. Pri Visoki odškodnini Planinšec se v celoti posvetimo vsakemu posameznemu primeru in si prizadevamo doseči resnično visoko odškodnino za vas.

Visoka odškodnina Planinšec vam pomaga do odškodnine v primeru DELOVNE NESREČE

Nesreče na delovnem mestu so drugi najpogostejši razlog, zaradi katerega se stranke po pomoč obrnejo na pravno službo Visoka odškodnina Planinšec.

Poudariti je treba, da vsakemu zaposlenemu, ki je doživel nesrečo in se poškodoval na delovnem mestu, po zakonu pripada odškodnina, vendar mora biti za to upravičen.

Osnovna pogoja, ki morata biti izpolnjena, sta, da delodajalec izpolni obrazec R8 ali prijavo o nezgodi ter da ob obisku bolnišnice, zdravstvenega doma ali osebnega/urgentnega zdravnika prejmete prvi poškodbeni list. Visoka odškodnina Planinšec vam že ob vašem prvem klicu podrobno razloži postopek odškodninskega zahtevka za vaš primer, vam odgovori na vsa vaša vprašanja, pove, katero dokumentacijo morate pridobiti, ter vam poda termin za sestanek v pisarni Visoke odškodnine Planinšec.

V naših prostorih bomo podrobno preučili vaš primer in prevzeli vašo dokumentacijo. Če se še vedno zdravite, vas bomo poučili o vsem, na kar morate biti pozorni (vsak nadaljnji zdravstveni dokument, kot so diagnostični pregledi, pregledi pri specialistih, rehabilitacije, računi za nakup pripomočkov ali samoplačniške preiskave ali terapije in podobno, lahko vpliva na višino odškodnine). Nato vam bomo v podpis dali pooblastila, s katerimi soglašate, da vas Visoka odškodnina Planinšec zastopa in v vašem imenu vloži zahtevek za odškodnino.

V primeru odškodnine za nesrečo pri delu potrebujete vse potrebne dokumente.

Poudariti je treba, da se zahtevek za odškodnino v primeru delovne nesreče rešuje zunaj sodišča. Če se zdravljenje še vedno izvaja, bomo sodelovali z vami in vas pozvali, da nas obveščate in pošiljate vso dodatno dokumentacijo ter nas obvestite o koncu zdravljenja.

Ko se torej zdravljenje konča, bomo z vsemi pridobljenimi dokumenti, morebitnimi fotografijami (ki so vedno zelo zaželene), plačilnimi listami in vašo osebno izjavo o poteku nesreče ter kopijo osebnega dokumenta pripravili zahtevek za odškodnino in ga poslali na zavarovalnico vašega delodajalca, ki je po zakonu dolžna poravnati nastalo škodo. Poudariti je treba, da imajo podjetja običajno urejeno zavarovanje za primer odgovornosti in da vam ni treba ničesar preverjati sami, saj bo Visoka odškodnina Planinšec v celoti poskrbela za vse vaše potrebe. Zneski, ki nam jih uspe izterjati v primeru delovnih nesreč, so resnično visoki, zato so naše stranke vedno zadovoljne.

VISOKI ZNESKI ODŠKODNIN v primeru hudih telesnih poškodb, dolgotrajnih zdravljenj in oceni invalidnosti

Pri prometnih in delovnih nesrečah je lahko zdravljenje zelo dolgotrajno in posledice, ki jih utrpite, so lahko zelo hude. Pri Visoki odškodnini Planinšec vam lahko uredimo več oblik in izplačil odškodnin za vso nastalo materialno škodo, bolečine, poškodbe, operacije, preiskave, ležanje v bolnišnici, zdravljenje in rehabilitacijo. Če ste nezmožni za delo, vam lahko kasneje uredimo tudi invalidnino in rente, ki so lahko celo doživljenjske.

Vaši svojci so prav tako upravičeni do mesečnih rent, če so prevzeli skrb za vas zaradi vaše nezmožnosti. Poudarjamo, da vam lahko pri Visoki odškodnini Planinšec uredimo vse potrebno za vaš primer in se maksimalno potrudimo, da boste upravičeni do vseh odškodnin, ki vam pripadajo.

Visoka odškodnina Planinšec vam pomaga do odškodnine ZARADI NEZGODE NA JAVNEM ALI ZASEBNEM PROSTORU

Vedno več strank se na pravno pisarno Visoka odškodnina Planinšec obrača zaradi padcev ali drugih nesreč, ki povzročijo poškodbe na cesti, v trgovini, na kopališču, smučišču, lokalu ali drugem gostinskem objektu, v primeru uporabe javnega prevoza, v stanovanjskem objektu in drugje.

Poudarjamo, da imate pravico do odškodnine zaradi krivdne ali objektivne odgovornosti lastnika ali upravitelja površine, na kateri se je nesreča zgodila. Zasebniki ali podjetja, ki upravljajo s površinami, imajo sklenjena zavarovanja za odgovornost, iz katerih se plača vaša odškodnina.

Kot v drugih primerih nesreč je tudi v tem primeru treba priložiti vso potrebno medicinsko dokumentacijo in ostalo dokazno gradivo, kot so fotokopije izvidov zdravnikov in specialistov, fotokopije kartona fizioterapije in izjave osebnega zdravnika o poteku zdravljenja ipd. Poleg tega bomo potrebovali vašo izjavo o nesreči, njenem vzroku in poteku. Pri Visoki odškodnini Planinšec svetujemo, da pridobite izjave morebitnih očividcev ter poleg opisa dogodka navedete tudi njihove osnovne podatke.

Enako pomembne so tudi fotografije, tako kraja nezgode kot fizične in materialne škode, ki je nastala. Če fotografij nimate, jih lahko sami pridobimo naknadno. Po zaključenem zdravljenju Visoka odškodnina Planinšec z vso zbrano dokumentacijo in strokovno pripravljenim odškodninskim zahtevkom vloži zahtevek na ustrezno zavarovalnico ter vas obvesti o ponujenem znesku zavarovalnice, nato sledi izplačilo. Omeniti velja, da se običajno pritožimo glede prve ponudbe zavarovalnice in v večini primerov sprejmemo šele drugo ponudbo.

Podoben potek našega delovanja velja tudi pri vseh ostalih zgoraj omenjenih primerih nezgod, krivic in nepravilnosti, ki ste jih bili deležni in za katere menite, da ste upravičeni do odškodnine.

Kaj lahko kot udeleženec pri nezgodi ali žrtev storim in kako reagirati od nastanka samega škodnega dogodka dalje?

Vaš odziv in takojšnje ukrepanje po dogodku lahko bistveno vplivata na višino odškodnine. Pri Visoki odškodnini Planinšec vam priporočamo, da sami ali skupaj z bližnjimi najprej preučite vse informacije na naši spletni strani. S tem korakom boste pridobili veliko koristnih informacij in se pripravili na naš klic, v okviru katerega vam bomo postavljali vprašanja in razjasnjevali morebitne nejasnosti.

Prav tako je izredno pomembno, da v primeru prometne nesreče takoj pokličete policijo ali pridobite izjave prič in očividcev, če gre za drugo obliko oškodovanja.

Več dokaznega materiala, kot je na voljo, bolje je. Naslednji priporočeni korak je, da pokličete našo pravno pisarno Visoka odškodnina Planinšec in nam zaupate svoj primer. Odgovorili vam bomo na vsa vaša vprašanja in vam svetovali glede naslednjih korakov, kot je zbiranje dokumentacije, dali vam bomo nekaj nasvetov o nadaljnjem zdravljenju, vam natančno razložili, katere dokumente prinesite v našo pisarno, in se dogovorili za sestanek v živo.

Visoka odškodnina Planinšec in VIŠINA ODŠKODNINE

Višina odškodnine je predvsem odvisna od resnosti poškodb, trajanja zdravljenja in posledic, ki so nastale –materialnih, fizičnih, čustvenih in duševnih.

Pri Visoki odškodnini Planinšec so najnižji zneski odškodnin, ki jih izplačamo v primeru lažjih poškodb, kot so udarci, podplutbe in bolečine, od 1.000 € do nekaj tisoč evrov.

V primeru hujših poškodb in diagnoz (hude odrgnine, zvini, zlomi, opekline in podobno) ter daljših postopkov zdravljenja, pri katerih so potrebni dodatni specialistični pregledi, rehabilitacije in operacije ter daljša odsotnost od dela, so zneski odškodnin znatno višji in se gibljejo od nekaj tisoč do 100.000 €.

V primeru zelo hudih poškodb, kot so hude opekline, hudi zlomi, amputacije in posledično invalidnost, pa se zneski odškodnin lahko povzpnejo tudi do 1.000.000 €.

Visoka odškodnina Planinšec in ČAS IZPLAČILA ODŠKODNINE

V pravni pisarni Visoka odškodnina Planinšec se vsi skupaj zelo trudimo, da je čas od nastanka poškodb pa do izplačila odškodnine kar se le da kratek.

A treba se je zavedati, da vsak primer predstavlja svojo specifiko in je čas izplačila odškodnine je odvisen predvsem od kompleksnosti primera in trajanja zdravljenja. Ko se zdravljenje zaključi, lahko vložimo zahtevek za odškodnino, medtem pa poskrbimo za potrebno dokumentacijo, kot so policijski zapisnik, informacije o kraju in okoliščinah dogodka in podobno.

Na splošno lahko rečemo, da se izplačila izvedejo vsaj 4–6 mesecev po vložitvi odškodninskega zahtevka.

KAKŠEN JE VAŠ STROŠEK ob pridobljeni odškodnini, ki jo je za vas uredilo podjetje Visoka odškodnina Planinšec, in kdaj se ta poravna?

Stroški naših storitev pri podjetju Visoka odškodnina Planinšec se gibljejo od 10 % do 15 % od zneska vaše uspešno pridobljene odškodnine, odvisno od vrste nezgode, kraja in načina oškodovanja oziroma kršitve vaših pravic. Predstavljamo lahko dva klasična in najpogostejša primera.

V primeru, da ste bili udeleženi v prometni nesreči, ki jo je povzročila druga oseba, je naš strošek 10 % + DDV.

V primeru, da ste utrpeli poškodbe na delovnem mestu, je strošek 15 % + DDV.

Naj izpostavimo, da so primeri med seboj različni in da se vsakemu posameznemu primeru posvetimo individualno. V primeru upravičenih razlogov svojo ponudbo tudi z veseljem prilagodimo.

Poravnamo se na koncu, ko je odškodnina že urejena.

Zakaj ravno VISOKA ODŠKODNINA PLANINŠEC?

Visoko odškodnino Planinšec sestavlja skupina visoko usposobljenih, izkušenih, strokovnih ter predanih pravnikov, ki so v tem poslu že več kot 15 let. Naša predanost je vaš uspeh, zato se trudimo prisluhniti vašim potrebam, vam pomagati in vas voditi ter v vašem imenu pridobiti največje možno zadoščenje in pošteno odškodnino.

Zato vam svetujemo, da izberete modro ter se odločite za Visoko odškodnino Planinšec.