ER8 obrazec

Obrazec ER8 je dokument, preko katerega ima oškodovanec pravico zahtevati od delodajalca odškodnino. Tukaj je seveda potrebna natančna izpolnitev obrazca ter posvet z oškodovancem in delodajalcem glede okoliščin nastanka dogodka. Zagotavljanje varnosti pri delu mora nuditi vsak delodajalec svojim zaposlenim. Seveda se lahko hitro pripeti kakšna neljuba poškodba, ki zahteva pripravljenega in organiziranega delodajalca. ER8 obrazec poskrbi, da lahko delavec, ki se mu je pripetila nezgoda med delovnim časom v podjetju ali na terenu, uveljavlja zahtevek za odškodnino.

Če bi želeli izvedeti več o poteku, izpolnjevanju in zahtevah za uveljavljanje odškodnine, ste vabljeni k branju spodnjega vodiča za ER8 obrazec.

Kdaj prijaviti poškodbo pri delu?

Če ste se znašli v položaju, kjer ste oškodovanec/ delodajalec in se je na delovnem mestu dogodila nesreča, je treba čim prej (v roku treh dni- oziroma, če je oškodovani delavec zaradi nje odsoten z dela najmanj en dan), izpolniti ER8 obrazec, ki zagotavlja, da bo zahtevam in pravicam zadoščeno.

Kje kupiti ER8 obrazec?

Obrazec ER8 vam je na voljo brezplačno na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIJZ, kjer ga lahko sami natisnete ali plačljiv izvod kupite v knjigarnah in papirnicah.

Namig: natisnite kar 4 izvode, saj jih boste potrebovali za vse potrebne zahteve.

Kako in kdo izpolni ER8 obrazec?

ER8 obrazec najprej izpolni delodajalec, skupaj z oškodovancem, vodjo in strokovnim delavcem za varnost pri delu. Razen v primeru, kadar ste samozaposleni, lahko obrazec izpolnite sami.

Torej delodajalec se mora pred izpolnitvijo obrazca, natančno pozanimati o okoliščinah nastale nesreče ter izvedeti natančne podatke o oškodovanem delavcu. Obrazec je treba izpolniti takoj po nezgodi oziroma najkasneje v 3 dneh. Delodajalec mora izpolniti štiri izvode, kjer morajo biti vsi izvodi napisani čitljivo in natančno, ter opremljeni z žigom podjetja.

Obrazec nato dopolni tudi oškodovalčev osebni zdravnik, da je izpolnjen popolno. Delodajalec kasneje dobi nazaj en polno izpolnjen obrazec ER8, en izvod obdrži osebni zdravnik med medicinsko dokumentacijo, ostala dva izvoda posreduje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ter Inštitutu za varovanje zdravja RS.

Kadar delodajalec prijavi poškodbo in jo osebni zdravnik potrdi, pomeni, da je oškodovani delavec upravičen do izplačila 100 % nadomestila za čas bolniškega dopusta.

Zgodi se mi poškodba na delovnem mestu – kako ravnati?

Ob nenadni poškodbi ali nesreči na delovnem mestu je treba takoj obvestiti sodelavce, nadrejene ter delodajalca. Nujno je treba zavarovati kraj nesreče in poklicati inšpektorat za delo ter prijaviti nesrečo. Nato mora delodajalec izpolniti skupaj z vodji, ER8 obrazec ter ga posredovati naprej do osebnega zdravnika.

Obrazca ER8 ni priporočljivo vlagati in reševati sami, saj po navadi ni dovolj pravnega znanja, ki bi bilo potrebno pri reševanju odškodninskih zadev. Za to naj poskrbijo odškodninski strokovnjaki, ki v skrajnem primeru prevzamejo prav tako zastopanje na sodišču, če ponujena odškodnina ni zadovoljiva.

Dokumenti, ki jih je treba priložiti k ER8 obrazcu

  • Zahtevek za odškodnino;
  • poškodbeni list;
  • fotokopija pogodbe o zaposlitvi;
  • morebitne izjave prič;
  • in če imate, tudi dokazilo o bolniškem dopustu – sklep ZZZS.

Če imate možnost, priložite prav tako dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela, plačilne liste tri mesece pred nesrečo in vse plačilne liste po nesreči ter morebitne fotografije okoliščin nezgode. Vsa dokazila so plus, če jih dodate zraven, vendar je za uveljavljanje odškodnine zagotovo najpomembnejši ER8 obrazec.

Obrazec ER8 vam bo torej pomagal pri zahtevah za odškodnino ob poškodbi ali nesreči na delovnem mestu. Če se vam dogodi neljubi pripetljaj v delovnem času, morate o tem obvestiti sodelavce, zavarovati je treba kraj nesreče ter poklicati strokovnjaka za odškodnine, ki lahko pomaga in pravilno svetuje glede na pretekli dogodek.

Te stvari so pomembne za zagotavljanje odškodninskega povračila, zato jih vzemite resno in priložite vsa dokazila, ki jih imate, za zagotavljanje gladkega poteka sistema.