izplačilo regresa

Bližajo se poletne počitnice, čas ko začnemo sanjariti o poletnih destinacijah in preživljanju dopusta na plaži. Verjetno se pri tem sprašujete tudi kako je z letošnjim regresom. Ali veste kakšno izplačilo regresa vam pripada in kdaj mora biti izplačan?

Izplačilo regresa določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Pripada vsem delavcem, ki imajo pravico do letnega dopusta. Regres mora biti vsako leto izplačan najmanj v višini minimalne plače v tistem letu. Zakonsko določen rok za izplačilo regresa je vsako leto 1. junij, vendar pa pri tem obstajajo določene izjeme.

V primeru, da to dopušča kolektivna pogodba ali pa se podjetje znajde v likvidnostnih težavah lahko delodajalec izplačilo regresa preloži. V tem primeru mora regres izplačati najkasneje do 1. novembra v tekočem letu. Ker sta letos v Sloveniji 31.10. in 1.11. dela prosta dneva, je 30.10. dejanski rok, do katerega mora delavec regres prejeti na svoj račun.

Nelikvidnost (poenostavljeno) pomeni, da podjetje nima dovolj sredstev za poplačilo svojih upnikov. Gre za to, da delodajalec v nekem obdobju ni zmožen poravnati svojih obveznosti.

Kolektivna pogodba je pogodba, ki kot predstavniki delavk in delavcev sklepajo sindikati ali združenja sindikatov in na drugi strani delodajalci oziroma združenja delodajalcev.

Kakšna je minimalna višina regresa v letu 2022?

Po določbah ZDR-1 mora delodajalec za letni dopust izplačati regres v višini minimalne plače.

Minimalna plača, ki jo ureja Zakon o minimalni plači, za leto 2022 znaša 1074,43 EUR bruto.

Pri izplačilu regresa morajo delodajalci upoštevati zaveze v kolektivni pogodbi, ki lahko določa, da mora biti izplačan regres, ki je višji kot ga določa ZDR-1.

Komu pripada izplačilo regresa?

  • Pravico do regresa imajo delavci, ki imajo pravico do dopusta. Če je delavec upravičen do celotnega dopusta v koledarskem letu, potem mu pripada tudi celoten regres.
  • V primeru, da delavec ni zaposlen celo letu, mu 1/12 regresa za vsak mesec zaposlitve v koledarskem letu. (Če je zaposlen npr. 4 mesece mu tako pripada 4/12 regresa, če je zaposlen 12 mesecev pa mu pripada cel regres)
  • Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, si oba delodajalca sorazmerno porazdelita izplačilo regresa.
  • V primeru, da je delavec zaposlen za krajši delovni čas ima pravic do sorazmernega dela regresa (obstajajo izjeme, ki jih določa 67. člen ZDR-1).
  • Regres pripada tudi delavcem, ki so bolniško odsotni ali na starševskem dopustu. Pogoj za izplačilo regresa je sklenjeno delovno razmerje, zato jim pripada enako, kot če bi delali.

 

Ali je regres obdavčen?

Zakon o dohodnini določa, da regres, ki ne presega povprečne plače ne šteje v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Zato je v večini primerov izplačilo regresa prosto plačila prispevkov in dohodnine. Regres v letu 2022 je neobdavčen do višine 100% povprečne plače v Sloveniji (gledan za 2 meseca nazaj).

Po podatkih Statističnega urada Slovenije trenutna povprečna mesečna bruto plača znaša 2.007,92 €.

Če se zgodi, da prejmete regres, ki je višji od povprečne plače, bo v dohodnino štet samo tisti del regresa, ki presega 100% povprečne plače.

Ali mora delavec ob prenehanju delovnega razmerja vrniti izplačan regres?

V primeru prenehanja delovnega razmerja lahko delodajalec od delavca zahteva vračilo sorazmernega dela regresa, lahko pa se odloči, da vračila regresa od delavca ne bo zahteval.

Kaj storiti, če izplačilo regresa ni opravljeno pravočasno?

Če tako določa kolektivna pogodba ali če se je delodajalec znašel v resnih likvidnostnih težavah, lahko delodajalec izplačilo regresa zamakne (vendar najkasneje do 1. novembra).

  • Delodajalec se mora držati skrajnega določenega roka za izplačilo, ne glede na svojo finančno situacijo. Prav tako tu ne velja dogovarjanje, da bo regres izplačal z zamikom.
  • Ker se delavec pravici do regresa za letni dopust ne more odpovedati, se delodajalec ne sme sklicevati na to, da se je delavec strinjal z zamikom izplačila ali pa da se mu je celo odpovedal.
  • Pravica do regresa za letni dopust delavcu pripada ne glede na dejansko izrabo dopusta. Delavcu pripada regres tudi če ni izrabil letnega dopusta.
  • V primeru, da regres ni izplačan pravočasno, je delavec upravičen do plačila zakonskih zamudnih obresti od pripadajočih zneskov neizplačane plače in regresa od dneva zapadlosti naprej.

Kadar delodajalec regresa ne izplača pravočasno, je najboljše najprej pri njemu preveriti, zakaj regres še ni bil izplačan. V kolikor delodajalec še vedno ne izplača regresa, lahko delavec z obrazcem pisno opozori in pozove na odpravo nepravilnosti.

Kadar se delavec in delodajalec ne uspeta dogovoriti, lahko delavec delodajalca za izplačilo regresa toži red delovnim sodiščem. V kolikor tudi to ne privede do izplačila, lahko delavec poda predlog za izvršbo oziroma sodno izterjavo.

V primeru, da delodajalec krši vaše pravice, priporočamo, da se o nadaljnjih korakih posvetujete z odvetnikom iz področja delovnega prava.