Stečaj podjetja

Če ste se znašli v neljubi situaciji in se soočate z nelikvidnostjo, močno zadolžitvijo ali imate že dalj časa blokirane račune, razmislite o postopku stečaja. Ni vas treba biti strah, saj so tukaj za vas na voljo strokovnjaki, ki se spoznajo na insolvenčno pravo in vam lahko kakovostno in iz prve roke pomagajo pri rešitvi za nastalo situacijo.

Kadar bi torej potrebovali pomoč pred odločitvijo za stečaj podjetja ali osebni stečaj, imate na voljo več možnosti pomoči, ki vam jih bomo danes tudi predstavili.

Kdaj se odločiti za stečaj podjetja?

Namen stečaja, bodisi osebnega ali podjetnega je, da izpostavite prezadolženost oz. insolventnost, ki vam predi. S tem premostite težave likvidnosti in poskrbite za poplačilo ali celo odpis dolgov do svojih upnikov. Zanj se je treba pametno odločiti, in sicer takrat vam svetujemo, da se pozanimate, kakšne finančne, pravne in druge posledice ima ta odločitev za vas ali vaše podjetje.

Včasih v takšni situaciji ni pametno stopiti na to pot, zaradi posledic, ki bi jih le ta prinesla. Tukaj govorimo o osebnem stečaju, zaradi katerega lahko posledice nosijo tudi vaši bližnji, partner, solastnik ali zakonec.

Preden se resnično odločite za stečaj podjetja, se morate zavedati obveznosti in dolžnosti, ki jih imate kot udeleženec; katero premoženje bo šlo v stečajno maso, iz katere se bodo nato plačale terjatve in vsi dolgovi upnikov. Zavedati se morate tudi, da določenih terjatev ni mogoče odpisati in da v nekaterih primerih tudi sam stečaj ni mogoč, če niso izpolnjeni določeni pogoji.

Kako reševati problem?

Če razmišljate o tem, da bi kot direktor prijavili stečajno odredbo ali ste se kot fizična oseba znašli v zelo velikih dolgovih, najprej premislite, če bi lahko zadevo kako rešili sami. Če ne najdete rešitve, se posvetujte s strokovnjakom na tem področju, odvetnikom, ki bo znal s svojimi izkušnjami presoditi, ali obstaja kakšna bolj primerna in ugodna rešitev za vas.

V veliko primerih je to sicer stečaj podjetja, ki ga je treba izpeljati v skladu s predpisi in premišljeno, ni pa tudi nujno, da bo isto veljalo za vas. Mnogo je rešitev, ki jih samih morda trenutno v nastali situaciji ne vidite, vendar so tukaj.

Po oddaji dokumentov za stečaj podjetja

Ko oddate predlog za začetek osebnega ali poslovnega stečaja, vam je sodišče dolžno v roku treh delovnih dni, vročiti predlog za začetek in v njem navesti tudi pravne posledice, v primeru, če se nanj ne odzovete.

Vi kot dolžnik imate časa 15 dni po prejemu predloga, do ugovora ali dokazila, da niste insolventni ali, da terjatev ne obstajajo. Če se v tem času ne odzovete, pomeni, da s predlogom soglašate in velja, da ste insolventni. Pred to pomembno odločitvijo vam bo odvetnik predstavil celoten proces in razložil vse obveznosti, kako izpeljati stečaj podjetja, da ne bi prišlo do kakšnih zapletov. Z njihovo podporo vas ni treba skrbeti, saj bodo poskrbeli za vse potrebno.

Prisotni stroški

Delijo se na dva dela, in sicer na tekoče in občasne stroške.

  • Tekoči so namenjeni za upravitelja, plače in druga nadomestila osebam, ki opravljajo rutino, stroški poslovnih prostorov za stečajni sodni proces, zavarovanja premoženja, ki spada v stečajno maso, in drugo.
  • Občasni vključujejo plačilo terjatev upnikov ocenitve vrednosti premoženja ter drugih dejanj v zvezi z izvedbo prodaje, davek na dodano vrednost, na promet nepremičnin in drugo.

Če predlog za začetek vloži direktor sam, ni treba plačati predujma in sodne takse, saj ga krije sodišče. Plača se samo strošek odvetnika, po tarifi, ki je v povprečju 150 €. V primeru, da predlog poda delavec, ki ni prejel izplačanih plačil, mu je oproščeno plačilo predujma. Če je predlagatelj drug upnik, je treba ob vložitvi predloga plačati kritje začetnih stroškov, ki znašajo 2159 € in takso z zneskom 246 €.

Trajanje celotne odredbe

V osnovi lahko traja kar nekaj let, saj je zasnovana tako, da daje upniku dovolj časa, da prijavi terjatve do dolžnika. V primeru, če pride do kakšnega zapleta ali morda kakšen upnik poda pritožbo, se lahko vse skupaj še podaljša in tudi zavleče. Če bi želeli, da se stečaj podjetja odvije kar se da hitro, je potrebna pomoč strokovnjaka oz. pravnika, ki se točno spozna na sodno pravo in vam zna povedati, kaj vse potrebujete in katere dokumente morate izpolniti, da lahko vse steče nemoteno.

V primeru, da je oddana dokumentacija pomanjkljiva, boste od sodišča pozvani k njeni dopolnitvi, kar pa pomeni tudi to, da bo proces trajal dlje kot rečeno.

Kako se stečajna odredba zaključi?

Po zaključku vseh zakonsko določenih opravil iz odredbe stečaja se sestavi končno poročilo in se predlaga sodišču, da odločbo zaključi. Nato sodišče na osnovi končnega poročila upravitelja ter mnenja odbora upnikov izda sklep o končanju, ki se tudi javno objavi na AJPES. V sodni register pa se vpiše pravnomočni sklep o končanju stečajnega procesa.

Pomembne smernice v takšni situaciji so, da poiščete pravno pomoč, se pozanimate o vseh možnostih, ki jih imate na voljo in šele nato stopite v akcijo ali ne. Na vsakem koraku vas spremlja izbrani strokovnjak oz. odvetnik, ki vam bo najboljše svetoval.