Odškodnina za poškodbo pri delu

Poškodba nikoli ni prijetna in to velja, če se poškodujete doma ali na delu. Razlika je v tem, da vam lahko, v primerjavi s poškodbo doma, pri nesreči na delu pripada odškodnina za poškodbo pri delu. Odškodnina delavcu pripada po zakonu, če je seveda do nje upravičen. Tako delavec, ki se je poškodoval, kot tudi delodajalec imata pri nesreči dolžnosti, ki jih določa zakon. Tako se izogneta kasnejšim težavam in se obenem zavarujeta. Sploh delavec mora biti pozoren, da so vsi postopki, tako z njegove kot delodajalčeve strani izvedeni pravilno in natančno, da lahko v primeru upravičenosti prejme odškodnino, ki mu pripada.

Poškodba pri delu

Za poškodbo pri delu se šteje vsaka poškodba, ki nastane med delovnim procesom. Sem se več ne štejejo poškodbe, ki so nastale na poti v ali iz službe razen, če je prevoz organiziral delodajalec. Odškodnina za poškodbo pri delu vam zakonsko torej pripada, če ste v času delovnega procesa utrpeli poškodbo, ki je lahko fizična ali psihična. Pri tem se poškodba loči, ali se je zgodila zaradi delavčeve malomarnosti ali so za poškodbo krivi neustrezni pogoji na delovnem mestu. Delavec se na primer lahko poškoduje zaradi spolzkih tal ali pa zaradi neupoštevanja navodil in to je pri zahtevku za odškodnino pomemben podatek. V primeru malomarnosti delavca se načeloma odškodnina za poškodbo pri delu ne izplača, razen če je nesreča pustila trajne in resne zdravstvene težave ali celo invalidnost.

Komu pripada odškodnina za poškodbo pri delu?

Odškodnina za poškodbo pri delu vam pripada, če se poškodujete v času delovnega procesa in je za to kriv delodajalec. To pomeni, da delovne razmere niso bile primerne, da je delo potekalo pod nevarnimi razmerami ali delodajalec ni upošteval vseh varnostnih pravil. Za nesrečo mora biti torej kriv delodajalec in ne delavec.

Če niste prepričani, ali vam pripada odškodnina za poškodbo pri delu se obrnite na pravne strokovnjake, ki delujejo na področju izplačevanja odškodnin. Ena takih pravnih družb je tudi Visoka odškodnina Planinšec, ki se že vrsto leto ukvarja z različnimi primeri poškodb pri delu in za svoje stranke dosegajo visoke zneske izplačanih odškodnin. Že takoj, ko se delavec poškoduje, mora ravnati ažurno, da zbere vsa dokazila in izjave, ki mu pomagajo dokazati, da mu pripada odškodnina za poškodbo pri delu. Ker navadno delavci ne vedo kako po poškodbi ravnati in kakšne so njegove pravice (in dolžnosti), je dobro čim prej kontaktirati odškodninsko družbo, ki vam bo znala svetovati kako naprej, da na koncu prejmete odškodnino, ki vam pripada.

Odškodnina za poškodbo pri delu ni fiksno določena in njena višina je odvisna od več dejavnikov. Pravni strokovnjaki bodo namesto vas ocenili, kakšen je primeren znesek, ki ga lahko zahtevate. Znesek je najbolj odvisen od ravnanja delavca po nesreči in vrste poškodbe. Poškodba je lahko lažja in ne vpliva na prihodnost delavca, ob težjih poškodbah pa delavec ni več sposoben opravljati svojega dela in bo odškodnina za poškodbo pri delu višja. Poleg lažjih in težjih poškodb je višina odškodnine odvisna tudi časa in stroškov zdravljenja ter ostalih morebitnih posledic, ki jih je povzročila poškodba.  Za izplačilo odškodnine poskrbi zavarovalnica, pri kateri ima delodajalec sklenjeno pogodbo in s katero potekajo nadaljnja pogajanja o višini odškodnine.

Dokumenti za uspešno uveljavljanje odškodnine zaradi delovne poškodbe

Če ste (ali niste) prepričani, da vam pripada odškodnina za poškodbo pri delu, se posvetujete s strokovnjaki na področju odškodnin, kot je Visoka odškodnina Planinšec, ki vam bodo glede na vaš primer znali najbolj svetovati. Prvi koraki so najbolj odvisni od vas, saj so določeni dokumenti in primerno izpolnjeni obrazci najbolj pomembni, ko se vlaga zahtevek za odškodnino pri delu.

Pri poškodbi pri delu je najbolj pomemben izpolnjen obrazec R8, saj spada med bolj pomembne dokumente, ki določajo ali vam bo pripadala odškodnina za poškodbo pri delu. Oddaja tega obrazca je časovno omejena in potrebno ga je izpolniti in oddati v roku treh dni od poškodbe. Obrazec R8 naj bi izpolnil delodajalec oz. vodja s pomočjo poškodovanega delavca. Izpolniti ga je potrebno v štirih izvodih, ki jih zdravnik pregleda in potrdi. En izvod prejme delodajalec, enega obdrži zdravnik, dva pa se pošljeta izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Vaš delodajalec mora nujno prijaviti poškodbo pri delu na Inšpektorat Republike Slovenija, če ste od dela odsotni več kot tri dni, če je bilo kolektivno poškodovanih več delavcev, če se zgodi dogodek, ki povzroči ali potencialno predstavlja večjo premoženjsko škodo in v primeru ugotavljanja poklicne bolezni. Prav tako mora delodajalec poklicati policijo, če se nesreča konča s smrtnim izidom.

Poleg tega je priporočljivo, da se zberejo še izjave morebitnih prič, vsa zdravstvena dokumentacija, fotografije poškodb in materialne škode, dokazila o bolniškem stažu, dokazila o dodatnih izgubah dohodka, kopije zavarovanj in pogodbe o zaposlitvi ter policijski zapisnik, če je policija obravnavala vaš primer. Pravnim strokovnjakov pri odškodninskih družbah, kot je Visoka odškodnina Planinšec, bodo vsi ti dokumenti pomagali, da bodo za vas izborili najvišjo možno odškodnino, sam postopek pa se ne bo predolgo trajal.