Predpogoj za uspešnost vsakega delovnega tima je dobra organizacija dela ter komunikacija. Kadar se v podjetju srečujete z organizacijo dela je potrebno v prvem koraku vzpostaviti nekaj pogojev, da lahko delo nemoteno teče.

Poleg osnovne opreme urejenega delovnega okolja je pomembna tudi skrb za pozitivne delovne odnose v vašem kolektivu, predvsem pa je dobro poskrbeti za čim manj motenj delovnega procesa. Največkrat predvidena organizacija dela v podjetju je naloga kadrovika v naslednjem koraku pa vodje določene enote ali oddelka. Da delo teče maksimalno učinkovito pa je potrebno v podjetju vzpostaviti komunikacijo, pri kateri pa želimo odpraviti morebitne motnje.

V teoriji je komunikacija proces oddajanja in sprejemanja sporočil, kjer pa lahko nastanejo določeni šumi. Da organizacija dela v podjetju nemoteno teče, je potrebno vzpostaviti komunikacijo brez motenj, saj se tako lahko izognemo težavam z dezinformacijami, prav tako pa je potrebno poskrbeti, da so naša navodila jasno predana naprej. Če so bila navodila jasno predana pa lahko preverimo s povratno informacijo. Pri komunikaciji se je potrebno zavedati vseh načinov komuniciranja, tako besednih kot nebesednih.

Kadar ima organizacija dela v podjetju velik pretok informacij je potrebno te komunikacijske kanalu tudi določiti. Vsem nadaljnjim težavam se najlažje izognemo z natančnim in jasnim izražanjem tako govorno kot tudi pisno. V kolikor pa smo del večjega kolektiva pa se je potrebno zavedati dejstva, da komuniciramo tudi na druge načine.

Velik del naše komunikacije je govorica telesa, svoji okolici tudi veliko povemo s svojo obleko ter dodatki kot tudi z vonjem, velik del komunikacije pa sta tudi naš prostor in čas. Dober vodja, ki mu predstavlja organizacija dela v podjetju izziv, se mora zavedati pomena dobre komunikacije.

Del poslovne komunikacije je tudi pot k učinkoviti organizaciji dela v podjetju, saj je poslovno komuniciranje del vsakega podjetja in je lahko interno kot tudi eksterno. Pomembno je tudi, da zaposleni v ključni situaciji stremijo k uspešnosti podjetja in tako sodelujejo z večjim prispevkom, obenem pa so stimulirani k dajanju mnenj. V kolikor ima podjetje uspešno poslovno komuniciranje znotraj podjetja se to pozna tudi ko merimo uspešnost podjetja.

Marsikdo se sprašuje ali je lažje organizirati delo posameznika ali celotnega tima. Odgovor na zastavljeno vprašanje niti ni tako enostaven, je pa pri timskem delu moč opaziti medsebojno odvisnost članov delovne skupine, ki pa je vezana na naravo dela, ki ga opravljajo. Ko razmišljamo ali je organizacija dela v podjetju boljša pri timskem delu je odgovor pritrdilni, saj se v ekipi vzpostavi tudi tekmovalni duh, ki pripelje določeno skupino do maksimalne učinkovitosti, prav tako se tim skupaj posveča izzivom ter iskanju rešitev.

Pri učinkovitem vodenju ter dobri organizaciji dela je potrebno vzpostaviti hierarhijo, ki prinaša vrstni red ter razdelitev funkcij. Na podlagi teh funkcij lahko delovni ekipi zagotovimo opredelitev ciljev določene naloge, ki jih je potrebno razumeti, prav tako pa je potrebno opredeliti delovne naloge posameznega tima in nenazadnje posameznika, s čemer se lahko izognemo vsem možnim konfliktom. Prav tako pa organizacija dela v podjetju potrebuje določitev postopkov na podlagi katerih se sprejema kakovostna odločitev ter načini reševanja problemov.

Cilj vsake urejene organizacije je povečanje produktivnosti, ki jo lahko dosežemo tudi na podlagi dobrih medsebojnih odnosov v podjetju. Naj bo vodilo vašega podjetja medsebojno razumevanje ter motivacija vaše delovne ekipe, saj kot vemo, vsak člen šteje.